Chardonnay (Fl. 0,75 I)

21,90 

Frankreich, trocken
Veneto, Italy, dry